31.07.2002

Fallist á stækkun

Skipulagsstofnun hefur nú farið yfir öll gögn vegna hugmynda um stækkun álversins í Straumsvík og hefur fallist á fyrirhugaða stækkun með eftirfarandi skilyrðum:

1. ISAL skal standa að reglubundnum mælingum á styrk brennisteinstvíoxíðs í andrúmslofti í þeim hluta íbúðarbyggðar í Hafnarfirði sem næstur er álverinu. Leiði vöktun í ljós að styrkur brennisteinstvíoxíðs sé yfir umhverfis- eða viðvörunarmörkun brennisteinstvíoxíðs, skal ISAL grípa til viðeigandi ráðstafana. Mælingar og ákvörðun um mótvægisaðgerðir skulu vera í samráði við og undir eftirliti Hollustuverndar ríkisins.

2. ISAL skal standa að reglubundnum mælingum á styrk flúors á þeim stöðum þar sem helst má vænta að viðmiðunarmörkum verði náð utan þynningarsvæðis. Séð verði til þess að útblástursmörk flúors verði nægjanlega lág til að unnt verði að tryggja að ársmeðaltal flúors í lofti fari ekki yfir 0,3 μg/m3 utan núverandi þynningarsvæðis á landi. Mælingar og ákvörðun um mótvægisaðgerðir skulu vera í samráði við og undir eftirliti Hollustuverndar ríkisins.

3. Áður en kemur til leyfisveitinga til rekstrarins fyrir tímabilið 2008-2012 hafi ISAL samráð við iðnaðarráðuneytið um mótvægisaðgerðir vegna losunar flúorkolefnissambanda 2008-2012 umfram þau mörk sem ríkisstjórn Íslands hefur markað stefnu um varðandi losun flúorkolefnissambanda frá álverum vegna skuldbindinga samkvæmt Kyoto-bókuninni. 4. Áður en ákvörðun verður tekin um framtíðarfyrirkomulag förgunar kerbrota, sbr. kröfur í tilskipun Evrópusambandsins nr. 99/31/EC, afli ISAL upplýsinga um styrk sýaníðs frá flæðigryfjum í samráði við og undir eftirliti Hollustuverndar ríkisins.

Úrskurð Skipulagsstofnunar má nálgast í heild með því að smella hér.« til baka