23.08.2010

Áhrif brunans í Straumsvík

Bruninn í kjallara steypuskála ISAL, álvers Rio Tinto Alcan í Straumsvík, að kvöldi fimmtudagsins 19. ágúst olli umtalsverðum skemmdum á rafköplum sem tengjast margvíslegum búnaði í steypuskálanum, meðal annars ofnum og steypuvélum. Af þeim sökum var um tíma ekki unnt að steypa neitt af því áli sem framleitt er í kerskálum álversins. Áður en sólarhringur var liðinn frá brunanum hafði tekist að gangsetja aðra af tveimur steypuvélum og einn af fjórum ofnum þannig að steypun gat hafist að nýju.

Vegna skertrar afkastagetu steypuskálans og skemmda á búnaði sem tengist málmhreinsun og íblöndun getur álverið að sinni ekki framleitt þær málmblöndur sem eru meginframleiðsluafurð þess. Tímabundið verður því framleiddur umbræðslumálmur í staðinn.

Miklu skiptir að ekki hefur þurft að draga úr framleiðslu í kerskálum svo neinu nemi og útlit er fyrir að steypuskálinn geti tekið á móti framleiðslunni þaðan þrátt fyrir skerta afkastagetu.

Ekki er hægt að segja til um það með vissu hvenær full og eðlileg framleiðsla getur hafist að nýju en það veltur ekki síst á því hve langan tíma tekur að útvega nýja rafmagnskapla. Til að gefa hugmynd um umfang viðgerða hafa 22 kílómetrar af skemmdum rafköplum verið fjarlægðir úr kjallara steypuskálans.

Ljóst er að tjón af völdum skemmda á búnaði og minni sölutekna mun nema hundruðum milljónum króna en það ræðst á endanum af því hve fljótt tekst að koma á fullri og eðlilegri starfsemi. Unnið er að viðgerðum af kappi með það að markmiði að geta mætt aftur þörfum viðskiptavina okkar sem allra fyrst.

Slökkviliði höfuðborgarsvæðsins eru þökkuð skjót og örugg viðbrögð við brunanum. Sem betur fer urðu ekki slys á fólki og viðbragðsáætlanir reyndust vel.


« til baka